કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

 • મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (એમ. વાય. એસ. વાય.)/ કન્યા કેળવણી
 • મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના(CMSS)
 • શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી
 • નમો ઇ ટેબ્લેટ યોજના
 • ગ્લોબલ કેરિયર એડમિશન કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર (વૈશ્વિક કારકિર્દી અને પ્રવેશ પરામર્શ કેન્દ્ર)
 • કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એકેડેમિયા કોલાબોરેશન
 • એકેડેમિક અને એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ઓડીટ(ટ્રીપલ”A”)
 • નમો વાઇફાઇ
 • ઓલ ઈન્ડીયા સર્વે ઓન હાયર એજ્યુકેશન (એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ. )
 • રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન
 • ફીનીશીંગ સ્કૂલ
 • એફ. ડી. પી. - ટ્રેનીંગ એન્ડ કેપેબિલિટી બિલ્ડીંગ પ્રોગ્રામ
 • રીસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશન
 • ઈ –જર્નલ્સ
 • એક્ષટેન્શન- સંધાન, સપ્તધારા અને ઉદ્દિશા
 • સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી
 • શોધ - સ્કીમ ઓફ ડેવલોપીંગ હાઈ ક્વોલીટી રીસર્ચ
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 05-05-2020

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC