ગ્લોબલ કેરિયર એડમિશન કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર(GCACC)

પ્રસ્તાવના

કારકિર્દી ઘડતર માટે હાલમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ તકો/ક્ષેત્રોમાંથી પોતાના રસ-રૂચિના વિષયો અનુસાર કોને મહત્વ આપવું અને કોને પ્રથમ પસંદગી આપવી તે અંગે વિદ્યાર્થીઓ મુંઝવણ અનુભવે છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દી માટે અનુભવી શિક્ષણવિદો/નિષ્ણાંતો પાસેથી યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે માન.અગ્રસચિવશ્રી (ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ)ની મળેલ મંજુરી અનુસાર કેસીજી ખાતે “ગ્લોબલ કેરિયર એન્ડ એડમિશન કાઉન્સીલ સેન્ટર”ની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ કોર્સ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા વિદેશમાં અભ્યાસ માટેની માહિતી આપવામાં આવશે. જેમાં વ્યક્તિગત રીતે તથા ગ્રુપમાં વિદ્યાર્થીઓને તેમના કેરિયર અંગેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે તેમજ ભારત અને વિદેશમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ અભ્યાસક્રમો તથા પરીક્ષાઓ અંગેની માહિતી આપવામાં આવશે.

આપણે શા માટે જી.સી.એ.સી.સી સેન્ટર ની જરૂર છે?

  • કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે અસંખ્ય કારકિર્દી આધારિત અભ્યાસક્રમો ઓફર કરે છે જેમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી મુશ્કેલ છે. મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ અન્ય વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી અથવા જે અભ્યાસક્રમોમાં વધારે વિધાર્થીઓ હોય તેમાં કારકિર્દી પસંદ કરે છે.
  • વિદ્યાર્થીઓ મોટેભાગે મીડિયામાં આવતી વિવિધ સંસ્થાઓની જાહેરાતો દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે અથવા તેમના માતાપિતા દ્વારા પસંદ કરેલી કારકિર્દીને સ્વીકારે છે.
  • જો વિદ્યાર્થીઓ એવી કારકિર્દી પસંદ કરે કે જેમાં એમની ક્ષમતા ઓછી હોય તો તે લાંબા ગાળે અસંતોષ ઊભો કરી શકે છે. તેથી એ મહત્વનું છે કે વિદ્યાર્થીઓ તેમના ઉજ્જવલ ભવિષ્ય માટે યોગ્ય કારકિર્દી પસંદ કરવા માટે માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરે.
  • “ગ્લોબલ કેરિયર એન્ડ એડમિશન કાઉન્સીલ સેન્ટર” દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે જેથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પસંદગી મુજબ શ્રેષ્ઠ કારકિર્દી પસંદ કરી શકે.

ઉદ્દેશો:

  • વ્યક્તિગત અને ગ્રુપ કાઉન્સેલિંગ દ્વારા તમામ ક્ષેત્રો અને અભ્યાસક્રમો ની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.
  • ગુજરાતની કૉલેજો અને શાળાઓના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન તેમજ રોજગારીની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.
  • તમામ સ્પર્ધાત્મક પ્રવેશ પરીક્ષાઓની માહિતી તથા પ્રવેશ પ્રક્રિયાનુ માર્ગદર્શન આપવામા આવશે.
  • યુવાનોની સફળ કારકિર્દી બનાવવા શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક માર્ગની દ્રષ્ટિએ તકો વિશે યોગ્ય અને સચોટ નિર્ણયો લેવાનું માર્ગદર્શન આપવામા આવશે.

વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ જોવી.

  • http://kcg.gujarat.gov.in/GCACC/index.php
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 27-09-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC