કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એકેડેમિયા કોલાબોરેશન(CIAC)

પ્રસ્તાવના

ગુજરાત રાજયની યુનિવર્સિટીઓ તેમજ કોલેજ કક્ષાની ઉચ્ચ તથા ટેકનીકલ શિક્ષણ આપતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને રાજયના ઉધોગો વચ્ચે ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ઈન્સ્ટીટયુશન્સ લીંકેજની શરૂઆત કરી રાજયના વિકાસમાં ઉધોગોને પુરક સ્કીલ્ડ મેનપાવર પુરો પાડવા “કાઉન્સીલ ઓફ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એકેડેમીયા કોલાબરેશન”ની રચના કેસીજી ખાતે શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે.

ધ્યેય

 • વિદ્યાર્થી કૌશલ્યો, જ્ઞાન અને ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિ વિકસાવવા.
 • ઉદ્યોગ, શિક્ષણ અને સરકાર વચ્ચે લાંબા ગાળાની ભાગીદારી કરીને સુઘડ સંશોધન માળખું વિકસાવવું.

ઉદ્દેશ્ય

 • ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ સંસ્થાઓ વચ્ચે સહયોગી વાતાવરણ બનાવવું તેમજ ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ સંસ્થાઓ વચ્ચેની ભાગીદારી દ્વારા દેશના સ્પર્ધાત્મક કર્મચારીઓની નવીન ક્ષમતા વધારવા માટે ઉચ્ચ શિક્ષણના તમામ તબક્કે ઉદ્યોગસાહસિક, રોજગારની કુશળતા અને વિદ્યાર્થીઓની તકોને સુધારવી.

હેતુઓ

 • વિવિધ રાજમાર્ગો ઓળખવા કે જેના દ્વારા યુનિવર્સિટીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ઉદ્યોગો, સ્થાનિક કંપનીઓ, વ્યવસાયો અને અન્ય મધ્યસ્થીઓ સાથે સંપર્ક કરી શકે છે.
 • ફેકલ્ટી અને વિદ્યાર્થીની ઉદ્યોગોમાં સક્રિય ભાગીદારી માટે વિવિધ માર્ગો રચવા તથા વાતવરણ ઉભું કરવું અને પ્રોત્સાહિત કરવા.
 • વિદ્યાર્થીની સુધારણા માટે “સ્ટૂડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ & ઇનોવેશન પોલીસી” ને પ્રોત્સાહિત કરવી. તથા કુશળતા અને જ્ઞાન સુધારવા માટે વિશિષ્ટ કાર્યરત શિક્ષણ કાર્યક્રમો વિકસાવવો.

પ્રવુત્તિઓ

 • ઇન્ટર્નશિપ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ
 • પ્લેસમેન્ટ
 • કેપેસીટી ડેવલોપમેન્ટ એન્ડ એક્ષચેન્જ
 • અભ્યાસક્રમ વિકાસ
 • કોર્પોરેટ ચેલેન્જ પ્રોગ્રામ( સ્ટાર્ટઅપ, ઇનોવેશન અને રિસર્ચ)
 • મેન્ટરશીપ અને ગેસ્ટ લેક્ચર સિરીઝ

વધુ માહિતી માટે નીચેની વેબસાઈટ જોવી.
https://kcg.gujarat.gov.in/CIAC_NEW/index.php

પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 26-09-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC