ઓલ ઈન્ડીયા સર્વે ઓન હાયર એજ્યુકેશન (એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ.)

૨૦૧૦-૧૧ થી MHRD AISHE(ઓલ ઈન્ડિયા સર્વે ઓન હાયર એજ્યુકેશન) દિલ્હી થી શરુઆત કરી.

મુખ્ય ઉદેશો

 • દેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની તમામ સંસ્થાઓ ઓળખવી.
 • ઉચ્ચ શિક્ષણના વિવિધ પાસાઓ પર તમામ ઉચ્ચશિક્ષણ સંસ્થાઓના ડેટા એકત્રિત કરો.

ડેટા કેપ્ચર ફોર્મેટમાં નીચે મુજબ ડેટા અપલોડ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

 • ડીસીએફ - ૧ ફોર્મ યુનિવર્સિટીઓ માટે છે.
 • ડીસીએફ - ૨ ફોર્મ કોલેજો માટે છે.
 • ડીસીએફ - ૩ ફોર્મ એકલી સંસ્થાઓ માટે છે.

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની માહિતી, શિક્ષણ કર્મચારી, બિન-શિક્ષણ કર્મચારી, વિદ્યાર્થીઓ, પરિણામો, નાણાકીય નિવેદન વગેરે આ ડીસીએફ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.

નોંધ માટેના મુદ્દાઓ

 • AISHE ડેટા કેપ્ચર ફોર્મેટ સંપૂર્ણપણે કાગળ રહિત છે.
 • માહિતી એકત્રિત કરવા માટે સંસ્થામા તપાસકર્તાને મોકલવાની જરૂર રેહતી નથી.
 • કોલેજ નોડલ અધિકારીઓ/આચાર્યો તપાસકર્તાઓ છે. અને તેઓ ડીસીએફને ભરવા અને AISHE પોર્ટલ પર અપલોડ કરવા માટે જવાબદાર છે.

સ્ટ્રેન્થ:

 • ગુજરાત એક માત્ર રાજ્ય છે જેને ૧૦૦% માહિતી અપલોડ કરી છે.
 • માનનીય દ્વારા શરૂ કરેલ સર્વે વર્ષ 2015-16 તે સમયના એમએચઆરડી પ્રધાન, ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ કાર્ય ના સિધ્ધાંત માટે અન્ય રાજ્યના પ્રશિક્ષિત કાર્ય અને માર્ગદર્શિકાને કારણે ગુજરાત સરકારના અગ્રણી સચિવશ્રીએ ભાષણ આપ્યું હતું. - ભાષણ વેબકાસ્ટ હતું.
 • એકત્રિત ડેટા રો મટીરીયલ છે. પ્રક્રિયા કર્યા પછી તે ઉત્પાદનમાં (રિપોર્ટ) રૂપાંતરિત થશે.
 • AISHE ડેટા પરથી અમે ભૌગોલિક મૅપિંગ કર્યું અને www[dot]gemhe[dot]gujarat[dot]gov[dot]in લોન્ચ કર્યું, અમે તે માટે અન્ય રાજ્યોને પણ માર્ગદર્શન આપ્યું. આ કાર્યને એન.આઈ.સી અને.એમ.એચ.આર.ડી દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવે છે.
 • માનનીય અગ્રસચીવશ્રી,એમ.એચ.આર.ડી,ભારત સરકારે,અમારી AISHE ટીમના કાર્યની પ્રશંસા કરી.
 • હાલમાં અમે CM ડૅશબોર્ડ માટે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને ઉચ્ચ શિક્ષણની માહિતી પૂરી પાડી રહ્યા છીએ.
 • AISHE ટીમ ગુજરાત-અન્ય રાજ્ય ઝારખંડ, બિહાર અને ઓડિશા રાજ્ય ને મદદ કરે છે.
 • AISHE ટીમ જરૂર હોય ત્યારે સર્વે સંબંધિત જટિલ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે ઉપયોગી છે.
 • ફરી વખત ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા 2016-17ના સર્વે વર્ષ માટે 100% માહિતી અપલોડ કરવામાં આવી છે.
 • એન.આઈ.સી-ગુજરાતે શિષ્યવૃત્તિ અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા પોર્ટલ વિકસાવવા માટે AISHE કોડનો ઉપયોગ કર્યો છે. જેથી કરીને કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એક થી વધુ વખત શિષ્યવૃત્તિ લઇ નહિ શકે.

ગ્રાન્ટ ફાળવણી:

 • એમ.એચ.આર.ડી, દિલ્હી દ્વારા AISHE સ્ટેટ યુનિટને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે.
 • ગ્રાન્ટના 50% પ્રથમ ફાળવવામાં આવે છે. અને બાકીના 50% પ્રથમ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ થયાના પ્રમાણપત્ર સુપરત કર્યા પછીફાળવવામાં આવ છે .
 • ગ્રાન્ટને યુનિવર્સિટીઓમાં વિતરણ કરવા માટે સ્ટેટ યુનિટ એમ.એચ.આર.ડી. ની પેટર્ન અનુસરે છે.

નોડલ ઓફીસરો ને મહેનતાણું:

 • એમ.એચ.આર.ડી દ્વારા યુનિવર્સિટી નોડલ ઓફિસરો અને કોલેજ નોડલ ઓફિસરોને વળતર આપવામાં આવે છે.
 • વળતર સીધું અધિકારીઓના બેંક ખાતામાં જમા થાય છે.

AISHE પોર્ટલ(ગુજરાત) પર નોંધાયેલ સંસ્થાઓ:

 • યુનિવર્સીટીઓ: ૬૫
 • કોલેજો: ૨૩૨૧
 • સ્ટેન્ડ-અલોન સંસ્થાઓ: ૩૪૦
પાછલા પૃષ્ઠ પર પાછા જાઓ | પૃષ્ઠ છેલ્લે અપડેટ કરેલ તારીખ: 29-06-2018

ઈનીશીએટીવ

GCACC

શિક્ષણ લોન પર વ્યાજ સબસિડી

CIAC